10. Memoriální Barkanova bicykliáda

10. Memoriální Barkanova bicykliáda

Jul 2 2016
Otočac

Cyklistický klub Barkan pořádá jubilejní 10. Barkanijadu, aby pobídli všechny věkové skupiny ke sportovní aktivitě, podpořili jea propagovali cyklistiku jako model zdravého způsobu života a způsobu cestování po destinaci. Setkání, rekreace, skutečný zážitek z přírody, to všechno je Barkanova bicykliáda. Právo na účast mají všichni  “od 7 do 77 let”. Mladší 15 let se mohoubicykliádyzúčastnit s písemným souhlasem rodičů. Letošní Barkanijada se pojede po trase atraktivní Barkanovy stezky, která sleduje tok překrásné řeky Gacky. Místo setkání a přihlášení: Centrální městský park v Otočacu.