Advent v Otočacu

Advent v Otočacu

to
Otočac

Od roku 2007 se v Otočacu, městě rozkládajícím se na březích překrásné řeky Gacky, koná tradiční vánoční manifestace „Advent v Otočacu”, kterou pořádá Turistické sdružení města Otočacu. V předsváteční atmosféře se scházíme se všemi našimi obchodními partnery, podnikateli, institucemi, sdruženími a jednotlivci, se kterými úspěšně spolupracujeme během roku, a našim spoluobčanům umožňujeme zajímavá setkání provázená vánočními písněmi ve veselé sváteční náladě.  Nabízíme vám vánoční program dárků, ozdob a podobných výrobků vlastní výroby ze všech krajů Chorvatska. Účelem této dvoudenní manifestace je přispětk oživení a zachování bohaté řemeslné a obchodnické tradice města Otočac a Gacky.