Slavonie

Ozvěny tradice

Slavonie je oblast legend, jejíž mýty a tajemství se hrdě přenášejí z generace na generaci. Slavonci křečovitě udržují své tradice,

jako jsou dožínky, lidové kroje a populární místní hudba.

 

Zároveň jsou pohostinnými hostiteli, kteří jsou vždy ochotní se přátelit nad skleničkou jednoho z četných kvalitních vín

zrozených z místní úrodné půdy a při soustu některé z lokálních pálivých specialit, jako jsou guláš „čobanac“ nebo rybí

paprikáš.

Kam jít

1
POI image

Kopački rit

Přírodní rezervace Kopački rit je unikátní mokřadní oblast. Jedná se o jedno z největších trdlišť ryb ve střední Evropě a důležité ornitologické území.

2
POI image

Papuk

Přírodní rezervace Papuk je díky své geologické, biologické a kulturní autentičnosti jediným geoparkem v Chorvatsku, který figuruje na seznamu světového dědictví UNESCO.

3
POI image

Pevnost Brod a františkánský klášter ve Slavonském Brodu

Pevnost Brod z 18. století je jedna z největších pevností v Chorvatsku. Barokní františkánský klášter je jednou z nejúžasnějších barokních staveb ve Slavonii. Jedná se o jeden z nejreprezentativnějších příkladů klášterní architektury v severním Chorvatsku. 

4
POI image

Státní hřebčín lipicánů Đakovo

Pojem „hřebčín“ je v souvislosti s Đakovem poprvé zmiňován v roce 1506, ačkoliv byl založen již ve 13. století.

5
POI image

Tvrđa v Osijeku

Romantické historické centrum města získává základní obrysy počátkem barokního 18. století, přičemž dokonale propojuje vojenskou pevnost s organizovaným měšťanským životem.

6
POI image

Zámek Odescalchi a středověké hradby ve městě Iloku

Nad Dunajem se tyčí hradby pevnosti a hrad knížat rodu Odescalchi, a to spolu s přilehlou renesanční parkovou architekturou, kostelem a klášterem sv. Jana Kapistránského. Jsou přitom součástí dobře zachovalého urbánního komplexu nejvýchodnějšího chorvatského města Iloku.