Střední Chorvatsko

Ticho a relaxace na venkově

Vnitrozemské Chorvatsko je oázou klidu, kde mírné kopce skrývají staré lesy, vinohrady a řeky Sávu, Drávu a Muru, které skýtají

osvěžení v letních vedrech.

 

Tento region, který se rozkládá na sever a severozápad od chorvatského hlavního města, skrývá řadu středověkých měst, jako

jsou Koprivnica nebo Varaždín, venkovské zámky jako je Trakošćan, a lázně s termální vodou, které jsou ideální destinací, když

potřebuje obnovit energii a životní elán.

PLNÉ ŽIVOTA

Kam jít

1
POI image

Lonjsko polje

Sáva při své cestě z Alp a Dinárské horské soustavy vydatně zaplavuje louky a lesy Lonjského polje, přičemž vytváří vynikající podmínky pro život ptáků a tření ryb. Jedná se o území, na němž se nevšedně doplňují nedotčená příroda a tradiční architektura.

2
POI image

Medvednica

Toto lesnaté pohoří nad Záhřebem skýtá kilometry stezek a lyžařské centrum na kopci Sljeme. Mezi atrakce Medvednice patří také jeskyně: nejzajímavější z nich je Veternica se svými průrvami, vodopády a krasovými útvary.

3
POI image

Muzeum Stará vesnice v Kumrovci

Tento zajímavý skanzen zachovalých venkovských stavení postavených koncem 19. a začátkem 20. století. Zobrazuje tehdejší život v okolí řeky Sutly a témata jako jsou zagorské svatby, tkaní, hrnčířství či výroba konopí a pečení chleba. 

4
POI image

Muzeum krapinských neandertálců

Jedinečné Muzeum krapinských neandertálců bylo otevřeno v roce 2010 a nachází se v blízkosti jednoho z největších paleontologických nalezišť v Evropě. Jedná se o expozici zasvěcenou neandrtálcům a dějinám Země od jejího zrodu do moderní doby.

5
POI image

Pevnost v Sisaku

Tato dobře zachovalá středověká pevnost je zajímavou připomínkou bouřlivých časů, jejíž přitažlivost nespočívá jen v samotném vzhledu, ale také v umístění mezi loukami na březích Kupy a Sávy. 

6
POI image

Zámek Trakošćan a město Varaždín

Zámek Trakošćan je nepochybně jedním z nejkrásnějších zámků v Chorvatsku a určitě tím nejromantičtějším.