Dani Latinskog idra

Dani Latinskog idra

Rudina

Primarni cilj Dana latinskog idra je afirmacija izvornih vrijiednosti akvatorija te edukacija mladih naraštaja. Dani latinskog idra odražavaju se kroz cijeli mjesec rujan , upriličuju se razne edukativne radionice, kulturne većeri, prigodna predavanja, koncerti, te dani svoj vrhunac dostižu regatom Latinsko idro, koja se ove godine održava 24. rujna.