Dani Latinskog idra

Dani Latinskog idra

ruj 24 2017
Rudina

Primarni cilj Dana latinskog idra je afirmacija izvornih vrijiednosti akvatorija te edukacija mladih naraštaja. Dani latinskog idra odražavaju se kroz cijeli mjesec rujan , upriličuju se razne edukativne radionice, kulturne većeri, prigodna predavanja, koncerti, te dani svoj vrhunac dostižu regatom Latinsko idro, koja se ove godine održava 24. rujna.