Međunarodni Gacka Kup

Međunarodni Gacka Kup

Otočac

U organizaciji Gacke d.o.o., ŠRU „Gacka“, ŠRU „Pastrva“ te Hrvatskog centra za autohtone vrste riba i rakova krških voda, svake godine, zadnju subotu u travnju, održava se Međunarodni Gacka Kup.

 

Prilikom natjecanja nisu dozvoljeni streameri, plovci, indikatori ugriza, otežanja na špagi i potrebno je stisnuti kontra kuke na udicama.Dozvoljeno je korištenje ovih vrsta umjetnih muha - nimfe, emergeri i suhe muhe, uz obavezno stisnute kontra kuke. Prilikom natjecanja ribolovna područja dijele se na sektor A i B (nema boksova). Tko je u prvom poluvremenu u sektoru A, u drugome prelazi u sektor B, a zauzimanje pozicija je po slobodnom odabiru. Sve ulovljene ribe se boduju.