Noć rimskog Colentuma

Noć rimskog Colentuma

Gradina

Noć rimskog Colentuma temelji se na arheološkoj prošlosti otoka Murtera, to je manifestacija koja će turistu pružiti zabavu a istovremeno doprinijeti znanju turista edukacijom o lokalnoj zajednici te povezivanjem istih sa širim povijesnim kontekstom.