Pomorska bitka kod Makarske

Pomorska bitka kod Makarske

18. rujna - Na današnji dan 887. godine u podnožju Biokova, kod Makarske, u bitki nazvanoj Mucules Neretvani su nanijeli Mlečanima katastrofalan poraz. U spomen na tu važnu bitku u novoj hrvatskoj državi 18. rujna slavi se kao Dan Hrvatske ratne mornarice.