Tuheljska noć

Tuheljska noć

Tuheljske Toplice

Tradicionalna kulturno-turistička manifestacija na bazenima Termi Tuhelj uz bogat kulturno-turistički program, nastup mažoretkinja, plesnih skupina, puhačkog orkestra i kuburaša te spektakularnivatromet u ponoć.