Tramontana – milosrdnija sestra bure

Tramontana – milosrdnija sestra bure

Tramontana je sjeverni prohladan vjetar koji navješćuje lijepo vrijeme. Obično zapuše nakon bure ili kiše s planina i ima karakteristiku bure, no za razliku od nje to je jednoličan vjetar, bez refula i ima uglavnom postojani sjeverni smjer.

 

Ne puše tako jako kao bura, no što je dalje od obale, podiže sve veće valove. U ekstremima, pogotovo na pučini zna se jako raspuhati, jednako kao bura.