Plaža Skrivena Luka

Plaža Skrivena Luka

Jedan od najudaljenijih naseljenih otoka Jadranske obale doslovno “skriva” uvalu poznatu kao Skrivena luka. Naziv je zaslužen jer se ova vjerojatno najveća i najljepša uvala na Lastovu ne vidi s otvorenog mora. Stoga je zaštićena od svih vjetrova i u vijek najtoplija zbog okrenutosti jugu. Skrivena luka poznata je po jednom od najstarijih svjetionika na Jadranu. “Struga” iz 1839, podsjeća na vremena jedrenjaka i parobroda.