Pouť na svátek Panny Marie ze Zečeva

Pouť na svátek Panny Marie ze Zečeva

Nin

Dávného roku 1516 se Blahoslavená Panna Marie ukázala pastýřce na ostrůvku Zečevo v samotném srdci Ninského biskupství. Četná svědectví tohoto zjevení přiměla biskupa Jurja Divnića k tomu, aby den zjevení, 5. května, prohlásil svátkem Panny Marie ze Zečeva, který se v okolí od toho dne slaví. Věřící přicházejí z různých krajů a vydávají se na pouť k Blahoslavené Panně Marii kvůli potvrzeným zázrakům, které se udály v průběhu uplynulých pěti set let a 5. srpna se socha Panny Marie převáží loďkami na místo zjevení. Ať se duchovní zkušenost z této pouti stane i součástí Vašeho života!