51. Rybársky týždeň

51. Rybársky týždeň

to
Crikvenica

Dnešná Crikvenica zdôrazňuje hodnotu tradície a novým generáciám  sa snaží poukázať na jej dôležitosť. Od roku 1966 sa koná Rybársky týždeň ako jeden zo skromných spôsobov, ktorým chcú obyvatelia Crikvenice preukázať uznanie jednej z najdôležitejších činností, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a existenciu Crikvenice a taktiež sa chcú poďakovať svojim predkom rybárom za ich usilovnosť, vytrvalosť a ich dôležitú úlohu pri budovaní crikvenickej identity.  Je jednou z najstarších crikvenických manifestácií, konaných koncom augusta a už niekoľko rokov sa v rozmanitom programe menili a dopĺňali udalosti a ich spoločnou charakteristikou je spojitosť s morom. Počas Rybárskeho týždňa sa organizujú koncerty, predstavenia, nástupy folklórnych skupín, klapy a okrem toho návštevníci mali príležitosť prezrieť si zaujímavé výstavy, výtvarné semináre, športové súťaže a mnohé iné aktivity. Veľkú pozornosť každý rok priťahujú aj originálne gastronomické programy v rámci ktorých obyvatelia Crikvenice pripravujú tradičné rybacie špeciality pre svojich návštevníkov. 

Farebné svetlá polnočného ohňostroja každoročne dávajú znak, že sa opäť končí jeden z Rybárskeho týždňa  a oznamujú nám pokojné jesenné dni…