Púť na sviato k Panny Márie Zečevskej

Púť na sviato k Panny Márie Zečevskej

Nin

V dávnom roku 1516 sa Blahoslavená Panna Mária zjavila malej pastierke na ostrovčeku Zečevo, v samom srdci Ninského biskupstva. Viaceré svedectvá tohto zjavenia podnietili biskupa Juraja Divnića, aby jeden z dátumov tohto zjavenia, 5. mája, vyhlásil za sviatok Panny Márie Zečevskej, ktorý sa od tých čias slávi v okolí Ninu. Veriaci prichádzajú z rôznych krajov pokloniť sa Blahoslavenej Panne Márii kvôli potvrdeným zázračným zjaveniam, ktoré sa tu udiali počas minulých päťsto rokov a 5. augusta sa socha Nepoškvrnenej preváža loďkami na miesto zjavenia. Nech sa duchovná skúsenosť z tejto púte stane aj súčasťou vášho života!