Mljet

Mljet

Hornatý zelený ostrov

Mljet sa ako aj iné ostrovy vyznačuje strmými, neprístupnými časťami pobrežia, okolo ktorých sú prepletené zaujímavé historické povesti a legendy. Jedna z legiend týkajúca sa ostrova Mljet hovorí o gréckom hrdinovi Odyseovi, ktorý pri ostrove počas veľkej búrky stroskotal. Pochopiteľne, udalosť zaznamenaná v slávnej Homérovej epickej básni Odysea, možno aj nie je založená na pravdivých historických udalostiach, no to nie je až tak dôležité – aj bez toho je ostrov Mljet veľmi výnimočným ostrovom, určeným na to, aby bol domovom mýtického hrdinu. Nádherná príroda, krištáľovo čisté more, jazerá, ostrovčeky a bohaté kultúrne dedičstvo robia z Mljetu jedinečnú perlu jadranského pobrežia.

Mljet, Prožurska luka
Alan Čaplar

Mljet je najjužnejší chorvátsky ostrov. Nachádza sa v bezprostrednej blízkosti Dubrovníka, Korčule, ostrovov Elafiti, a od polostrova Pelješac ho oddeľuje Mljetski kanál. Najvyšší vrchol ostrova Viliki grad je vysoký 514 metrov, a sú tu aj desiatky vrchov nad 300 metrov. Pozdĺž ostrova sú mnohé krasové údolia a polia, ako aj stovky menších dolín. Ostrov poskytuje ideálne možnosti pre túry, a pozdĺž celého ostrova vedie Mljetský turistický obchvat.


Aj keď je Mljet – ako aj všetky naše ostrovy –krasového pôvodu, vyznačuje sa výnimočne bohatou a rôznorodou stredozemnou vegetáciou, ktorej vďačí za prezývku  "najzelenší chorvátsky ostrov". Stredozemné podnebie so suchými letami a miernymi zimami a s približne 2500 slnečnými hodinami za rok poskytuje ideálne podmienky pre vegetáciu.

Mljet, Veliko jezero
Alan Čaplar

Najpríťažlivejšia časť ostrova je určite severozápadná časť, ktorá bola ešte v roku 1960 vyhlásená za národný park. Dôvodmi pre vyhlásenie národným parkom boli výnimočné kultúrno – historické bohatstvo, v ktorom sú stopy z čias ilýrskych plemien, Rímskeho cárstva a Dubrovníckej republiky, ale aj jedinečné mljetské jazerá, bohatá fauna a výnimočný panoramatický výhľad na členité pobrežia, strminy, útesy a mnohé ostrovčeky, ako aj bohaté, vždy zelené rastlinstvo okolitých vrchov, ktoré sa strmo dvíhajú nad morským povrchom a zacláňajú  mnohé krasové polia a starobylé osady v kameňoch. Dva jedinečné morské zálivy boli najprv sladkovodné jazerá, až do počiatku kresťanskej éry, keď boli z morskej strany spojené úzkym prielivom. Aj keď sú tie hlboké zálivy vyplnené morom, reliéfne sa zdajú ako jazerá, tak preto ich obyvatelia tak aj nazvali. V strede Velikog jazera sa nachádza malebný ostrovček Sveta Marija s kostolom a kláštorom, ktoré na tomto veľmi výnimočnom mieste postavili v 12.storočí benediktíni z Monte Gargana v Taliansku. Jazerá sa obzvlášť dobre vidia z vrchov, ktoré ich prevyšujú, no najlepšie z vrcholov Montokuca a Gradine. Na tie vrcholy vedú dobre označené pešie a turistické chodníky.


Zaujímavé atrakcie sa nachádzajú aj mimo hraníc národného parku – na strednej časti mljetského pobrežia sa nachádza jaskyňa Odisejeva špilja – krasová dutina, ktorej strop sa podlomil, takže vyzerá ako jaskyňa, alebo široká studňa. Na jej dne je more, lebo jaskyňa je spojená  prírodným tunelom s morom. Prístupová cesta do jaskyne Odisejeva špilja začína v Babinom polju. V hornej časti Babineho polja sa začína aj turistický chodník k najvyššiemu ostrovnému vrchu Veliki grad, po ktorom sa k vrcholu dá dostať za hodinu a pol chôdze.

Mljet
Alan Čaplar

Ako dom vzrušujúcich legiend, aj ostrov so zaujímavou prírodou Mljet úplne zasluhuje, aby sme ho volali perlou jadranského pobrežia. Je ťažko rozlíšiť, kde je hranica skutočnosti a legendy, a objavovanie všetkého, čo ostrov skrýva je vzrušujúcim cestovaním plným zážitkov, pričom tá hranica ani nie je dôležitá.