Samoborsko gorje a Žumberak

Samoborsko gorje a Žumberak

Horský priestor s výnimočnou príťažlivosťou

Samoborsko gorje a Žumberačka hora tvoria jedinečný reliéfny celok medzi riekou Sáva z jednej strany a jej prítokmi Krka a Kupa z druhej strany. Podľa mnohých charakteristík je to typická kopcovito-hornatá oblasť. Napriek prírodnej malebnosti, prístupnosti a faktu, že sa nachádza iba niekoľko desiatok kilometrov juhozápadne od hlavného mesta Chorvátska Záhrebu, je táto horská oblasť širokej verejnosti všeobecne celkom neznáma.

Oštrc, Samoborsko gorje
Alan Čaplar

Podľa polohy sú Žumberak a Samoborsko gorje prechodná oblasť medzi alpským a dinárskym horským systémom. Prepletajú sa v ňom rôzne vlastnosti oboch systémov – typické alpské charakteristiky sú strmé svahy a hlboko vrezané doliny ako aj špicaté vrcholy, a dinárske charakteristiky sú rokliny, jaskyne a priepasti vo vápenci. Geografovia považujú Samoborsko gorje iba časťou Žumberačkej hory, jej východným predĺžením. Oblasť, ktorá sa obyčajne nazýva Žumberak (v užšom slova zmysle), je od Samoborského gorja oddelená hlboko vrezanými lesnatými dolinami Žumberačkej rieky a potoka Begana. Skoro celá oblasť je zahrnutá v hraniciach Prírodného  parku – Samoborsko gorje.


Základom  najvyššej časti Žumberku je dlhý hrebeň, ktorý sprevádza aj hraničná čiara medzi Chorvátskom a Slovinskom. Ten predĺžený hrebeň je známy rozkvitnutými lúkami a krásnymi výhľadmi, obzvlášť na chorvátsku stranu Žumberku. Vrch Sveta Gera, ktorým hrebeň na západe končí, je najvyšším vrchom Žumberku, a zároveň najvyšším vrchom panónskej oblasti Chorvátska. Najvyšší bod je označený vysokým betónovým geodetickým stĺpom, z ktorého sa poskytuje výnimočný pohľad na všetky strany. Východiskom ciest ku vrchu Sveta Gera je obec Sočice, nachádzajúce sa v osamelej doline plnej prírodných fenoménov a kultúrnych pamiatok, so starým mestom pri  Kekić Draga a vodopádom Sopot.

Okić
Alan Čaplar

V Samoborskom gorju hlavnými turistickými cieľmi sú Okić, Oštrc a Japetić. Hustá sieť turistických chodníkov umožňuje neohraničené množstvo možností pre krátke aj dlhé turistické túry.

 

Oblasť je od praveku do dnešných dní nepretržite obývaná, čo potvrdzujú mnohé objavy z rôznych období. Najhodnotnejšie archeologické nálezisko je v oblasti Budinjak a Bratelj. Je to jedno z najdôležitejších nálezísk z doby železnej a doby medenej v juhovýchodnej Európe. Je zaujímavé pozrieť si aj zostatky stredovekých miest ako sú Tuščak, Stari grad Žumberak a Okić. Okić sa považuje za najstaršiu šľachtickú pevnosť severozápadného Chorvátska.

Dragonoš
Alan Čaplar

Ani pre jednu inú chorvátsku horu sa nedá povedať ako pre Žumberak, že je skutočným etnologickým pokladom. Mnohé drevené domy, pracovné nástroje, národné kroje a dokumenty sú neoddeliteľnou súčasťou celkového chorvátskeho kultúrneho bohatstva. Bohatstvo flóry a fauny, množstvo prameňov a vodných tokov,  zostatky stredovekých miest, archeologické náleziská z rôznych období, sakrálne objekty rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho dedičstva, ako aj zaujímavé vidiecke charakteristiky oblasti sú príťažlivé dôvody pre návštevu Žumberka a Samoborského gorja. Tá veľká oblasť ponúka množstvo zaujímavostí a možností na prechádzky a objavovanie, a ešte si vždy úspešne chráni príjemný horský pokoj.