Vidova hora na ostrove Brač

Vidova hora na ostrove Brač

Najvyššie ostrovné pohorie na Jadrane

Vidova hora na ostrove Brač je najvyšším pohorím na jadranských ostrovoch a je jednou z najkrajších vyhliadok na Jadrane. Má tvar predĺženého krasového hrebeňa pri južnom pobreží ostrova Brač. Strany hrebeňa sú úplne rozdielne. Južná padá skalami do mora k Bolu, a severná postupne klesá ako mierne nahnutá krasová plošina desiatky kilometrov. Táto plošina je väčšinou pokrytá riedkou trávou a mediteránnym machom, a v oblasti    Kneževravni pod Vidovou horou lesom čiernej borovice. Priestranná plošina prekrýva viac ako polovicu ostrova,  je úplne neobývaná a pustá, a všetky väčšie obydlia, okrem obce Nerežišće, sa nachádzajú na pobreží. Brač je vo svete známy podľa bieleho mramoru, ktorý sa ťaží a spracováva na viacerých miestach na ostrove.

Vidova gora
Alan Čaplar

Výstup na Vidovu horu je vďačným doplnením každej turistickej návštevy ostrova Brač. Hlavným prístupom na Vidovu horu je asfaltová cesta, ktorá začína na plošine  Kneževravan, v blízkosti obce Nerežišće. Horský prístup z obce Bol je oveľa príťažlivejší, ale aj ťažší. Horské chodníky sú označené, a orientácia nie je ťažká. Horské značenia v obci Bol začínajú od kostola Gospe od Karmela, pretínajú prístupovú cestu do obce Bol a vedú ďalej cez opustenú osadu Podborje  a krasový terén do vrchu. Výstup v letných mesiacoch môže byť ťažký, lebo po ťažkom teréne sa musí zvládnuť výškový rozdiel 780 metrov.

 

Na najvyššom vrchole Braču stoja 12 metrov vysoký monumentálny kríž z bieleho bračského kameňa, telekomunikačné zariadenie a taverna »Vladimir Nazor«. V blízkosti vrcholu je staré kultové miesto, a v pozostatkoch dvojitých hradieb sa vidí stará ilýrska pevnosť. Vrchol sa nazýva aj  Vidovica, Sveti Vid, Sutvid podľa starochorvátskej kaplnky, ktorej pozostatky sa nachádzajú stovky metrov od vrcholu.

 

Pohľad z vrcholu je na južné pobrežie ostrova so zeleným pásom okolo Bolu. Pohľad výnimočne priťahuje Zlatni rat, úzka piesočnatá mys, ktorá sa ako hrot zarezáva viac ako 600 metrov do modrého mora. Bol pod Vidovou horou je bývalá rybárska osada a dnes moderné turistické miesto na južnom pobreží Braču, s niekoľkými hotelmi, ihriskami a krásnymi plážami.

Vidova gora
Alan Čaplar

Na strmých skalách Vidovej hory, v blízkosti Murvice blízko Bolu sa nachádza zaujímavá Zmajeva jaskyňa. Do nej vedie neoznačený pastiersky, dnes turistický chodník. Zmajeva jaskyňa je dlhá iba niekoľko dvadsať metrov, ale je v nej mnoho neobvyklých stôp pustovníkov. Z ľavej strany jaskyne, je v živej skale vytesaný obraz draka, a za ním, ale aj na iných miestach v jaskyni, sú vytesané ďalšie reliéfy. V jaskyni sú zostatky stien kaplnky a obydlia pustovníkov, ktorí tu žili v minulých storočiach.

Vidova gora
Alan Čaplar

Ešte zaujímavejšia je stopa pustovníckeho života takzvaná púšť Blaca, ukrytá v rokline, ktorá sa zarezáva 4 km do hĺbky Braču. Je to kláštor, ktorý bol založený v roku 1551 pri sťahovaní sa poljičkých hlaholikov pred tureckou inváziou ako nové miesto pre ich výskumnú prácu. Dnes sa v opustenom kláštore okrem 12.000 starých kníh nachádzajú aj mnohé mapy, spisy, noty ako aj etnografické výstavy, tlačiareň, teleskop, klavír a iné. Je obzvlášť zaujímavý kvôli malebnej polohe pod skalou v strmej ukrytej rokline v neobývanej krasovej časti Braču, 3,5 km od mora. Prístup autom nie je možný, prísť sa môže iba peši, najjednoduchšie po ceste zo smeru Kneževravni. Od Blaca na severnú stranu sú turistické chodníky označené do Nerežišća a vrchu Vidovej hory, na čo sú potrebné 3 hodiny chôdze.