Vidova gora på Brač

Vidova gora på Brač

Det högsta öberget i Adriatiska havet

Vidova gora på ön Brač är det högsta berget på de adriatiska öarna och en av de vackraste utsiktsplatserna i Adriatiska havet. Det har formen av en långsträckt karstformation vid Bračs södra kust. Bergets två sidor är helt olika. Den södra sidans klippor stupar i havet mot byn Bol, medan den norra är en mjukt sluttande, cirka tio kilometer bred karstplatå. Denna platå är till största delen sparsamt täckt med gräs och mediterran macchia, och i området Kneževravan under Vidova gora med tät svarttallskog. Den vidsträckta platån täcker mer än halva ön och den är helt obebodd och ödslig. Frånsett Nerežišća befinner sig alla större orter på kusten. Brač är i världen känd för den vita marmorn som bryts och bearbetas på flera ställen på ön.

Vidova gora
Alan Čaplar

Vandringen upp på Vidova gora borde ingå i varje turistiskt besök på ön Brač. Huvudvägen till Vidova gora är en asfaltväg som börjar på platån Kneževravan i närheten av Nerežišća. Vandringsleden från Bol är förstås mer lockande, men också mer ansträngande. Vandringslederna är försedda med markeringar och det är inte svårt att hitta vägen. Vandringsmärkena i Bol börjar vid Vår Fru av Karmel-kyrkan och leden korsar sedan uppfartsvägen som för till Bol, och fortsätter vidare genom den ödsliga lilla byn Podborje och karstterrängen och sedan upp till toppen. Bestigningen kan under sommarmånaderna vara ansträngande eftersom den kräver att man klarar en höjdskillnad på 780 meter genom svårframkomlig terräng.

 

På Bračs högsta topp står ett monumentalt, 12 meter högt kors gjort av öns vita sten, ett telekommunikationstorn och krogen Vladimir Nazor. I toppens närmaste omgivning finns en gammal kultplats, och bland lämningarna av den tvåfaldiga försvarsmuren anas en gammal illyrisk byggnad. Toppen kallas för Vidovica, Sveti Vid eller Sutvid efter det lilla fornkroatiska kapellet vars rester befinner sig cirka hundra meter från toppen.

 

Utblicken sträcker sig över öns södra kust med det gröna bältet kring Bol. Blicken dras särskilt till Zlatni rat, den smala sandudden vilken, som en tapp, med sina mer än 600 meter sticker ut i det blå havet. Bol, som ligger under Vidova gora på Bračs södra kust, var förr i tiden en fiskeby, men idag är det en modern turistort med några hotell och vackra stränder.

Vidova gora
Alan Čaplar

På Vidova goras steniga sluttningar, i närheten av byn Murvica bredvid Bol, befinner sig den spännande Zmajeva špilja – Drakens grotta. Till denna leder en omarkerad led som en gång användes av herdar men idag av turister. Zmajeva špilja är bara omkring 20 meter lång, men den visar gott om intressanta spår av eremiter. På den vänstra väggen av grottan finns det en drakgestalt inristad i klippan, och det finns ytterligare reliefer bredvid denna samt på andra ställen i grottan. I grottan finns också rester av ett kapells väggar samt av eremitbostäder från gångna århundranden.

Vidova gora
Alan Čaplar

Ett ännu mer lockande spår av eremitliv är det så kallade eremitaget Blaca, dolt i en kanjon som skär 4 km djupt in i ön. Det är ett kloster som grundades 1551 när Poljicas glagolitiska munkar flydde undan den turkiska invasionen. Detta kloster kom att tjäna som en ny plats för dessa munkars forskararbete. I det idag övergivna klostret finns förutom 12 000 gamla böcker också många kartor, handlingar, noter samt etnografiska föremål, ett tryckeri, ett teleskop, ett piano och annat. Platsen är särskilt intressant för sitt pittoreska läge under en klippa i den branta, för insyn dolda kanjonen i den obebodda karstdelen av Brač, 3,5 km från havet. Blaca är inte möjligt att nå med fordon utan bara till fots och detta går enklast från Kneževravan. Norrut från Blaca finns det en markerad led till Nerežišća och Vidova goras topp och det tar 3 timmar till fots.