Tramotanan – Boras nådigare syster

Tramotanan – Boras nådigare syster

Tramontanan är en nordlig och kylig vind som förebådar vackert väder. Oftast börjar den blåsa efter bora eller regn från bergen och har några av borans egenskaper, men till skillnad från boran är det en stabil vind utan stötar, och mestadels blåser tramontanan med beständig riktning.

 

Den blåser inte så starkt som boran, men ju längre bort man är från kusten desto större blir vågorna. I extremfall kan den dock blåsa lika kraftigt som boran, särskilt ute på havet.