Malo Jezero, Jarun

Malo Jezero, Jarun

”Zagrebs hav” är ett känt tillnamn på sjön Jarun. Paviljonger med grillar och talrika restauranger har blivit dess varumärke. Parkeringsplatser, bra kollektivtrafikanslutningar, leder för rullskridskor och cykling gör Malo jezero särskilt tillgänglig. Badvakter och funktionshindersanpassning gör den också säker, och alla lekplatser, idrottsanläggningar och aktiviteter gör Jarun till Zagrebs sport- och rekreationscentrum, med Malo jezero som startpunkt.