Stranden Skrivena Luka, Lastovo

Stranden Skrivena Luka, Lastovo

Lastovo, en av de mest avlägsna bebodda öarna utanför Adriatiska havets kust, gömmer en vik som är känd som Skrivena luka, vars namn betyder ”den gömda hamnen”. Namnet är välförtjänt eftersom denna troligen största och vackraste vik på Lastovo inte syns utifrån det öppna havet. Därför är den skyddad mot alla vindar, och alltid varmast eftersom den är vänd mot söder. Skrivena luka är känd för en av de äldsta fyrarna vid Adriatiska havet. Fyren ”Struga”, från 1939, påminner om segelfartygens och ångbåtarnas tid.