Stranden Stiniva, Vis

Stranden Stiniva, Vis

Omgiven av höga klippor är stranden Stiniva nästan omöjlig att upptäcka från havet. Trots detta är den lätt att nå från havet. Landvägen däremot är krävande och svårframkomlig och man behöver cirka 20 minuter för att ta sig ner dit. Stiniva är så innesluten av branta stenklippor att den till hälften alltid är i skuggan. Stiniva är en singelstrand lämpad för alla som älskar ett underbart rent hav och ett vilt landskap.